Đăng nhập Đăng ký
Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Họ tên *
Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Xác nhận mật khẩu *
Email *
Xác nhận email *
Loại thành viên

Ghế thư giãn Relax Suite


Relax Suite: ghế dài điện, điều chỉnh bằng 2 thiết bị truyền động điện và bọc hoàn toàn với bông skai. Khách hàng có thể lựa chọn vị trí thoải mái nhất thông qua một bộ điều khiển cầm tay. Chiếc Relax Suite được làm với nhiều tầng bằng bọt với mật độ khác nhau; có sẵn hơn 50 màu sắc.

Công dụng

Khu thư giãn

Phụ kiện

 • Hình phụ kiện 1
  Hệ thống sưởi
 • Hình phụ kiện 2
  Liệu pháp màu sắc
 • Hình phụ kiện 3
  Kit Sound

Màu sắc bọc nệm

 • Hình Upholstery colours 1
  6
 • Hình Upholstery colours 2
  1155
 • Hình Upholstery colours 3
  1182
 • Hình Upholstery colours 4
  1957
 • Hình Upholstery colours 5
  6985
 • Hình Upholstery colours 6
  3962
 • Hình Upholstery colours 7
  2124
 • Hình Upholstery colours 8
  2146
 • Hình Upholstery colours 9
  1194
 • Hình Upholstery colours 10
  6986
 • Hình Upholstery colours 11
  71
 • Hình Upholstery colours 12
  2173
 • Hình Upholstery colours 13
  1388
 • Hình Upholstery colours 14
  680
 • Hình Upholstery colours 15
  569
 • Hình Upholstery colours 16
  1843
 • Hình Upholstery colours 17
  5946
 • Hình Upholstery colours 18
  4942
 • Hình Upholstery colours 19
  1305